រឿងដែលនឹកស្មានមិនដល់ត្រូវបានបើកបង្ហាញ​ក្រោយកោសល្យវិច័យ លើសពស្រីស្អាតរូបនេះរួច …

នាង Christine Angelica Faba Dacera អាយុ ២៣ឆ្នាំជានារីបម្រើការលើយន្តហោះជនជាតិហ្វីលីពីនដែលធ្វើការនៅក្នុងប្រតិបត្តិកររបស់ក្រុមហ៊ុន Philippine Airlines (PAL) បានស្លាប់ បន្ទាប់ពីបញ្ជូនទៅមន្ទីរពេទ្យ។

[Continue reading]