ធ្វើអញ្ចឹងបានទៀត​សង្សារចាស់មកច្រៀងជូនជាចំណងដៃកូនក្រមុំ ស្រែកឡើងផ្អើលរោងការ

វៀតណាម៖ កាលពីពេលថ្មីៗនេះបើយោងតាមប្រភពវិដេអូមួយកំពុងតែផ្ទុះការចាប់អារម្មណ៏ខ្លាំង ដោយធ្លាប់ជាសង្សារនឺងគ្នារាប់ឆ្នាំតាំងពីស្គាល់គ្នាដំបូងរហូត​បានក្លាយជា

[Continue reading]